Leveringen en retouren

Al onze leveringen geschieden volgens de Algemene Voorwaarden van ondernemers in de kantoorvakhandel, aangesloten bij de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid “Novaka Organisatie Kantoorvakhandel”, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40532827. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nr. 106/2010 alsmede bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 40532827.

Levering

De levertijd is afhankelijk van de samenstelling en/of het al dan niet in voorraad zijn van het gekozen product. Deze levertijden gelden voor levering in Nederland en België. Hoewel wij ons uiterste best doen om de opgegeven levertijden na te komen, kan het incidenteel voorkomen dat de levering langer duurt. Wij zijn daarbij in sommige gevallen afhankelijk van de fabrikanten.

Zodra u een product heeft besteld en heeft betaald, ontvangt u direct de orderbevestiging per mail.
Wij gaan vervolgens uw bestelling direct verwerken en sturen u de factuur.

Meubelen worden met onze eigen vakkundige bezorgdienst of met een gespecialiseerde meubeltransporteur bij u afgeleverd.

Kleine producten worden met PostNL naar u verzonden.

Bezorgkosten

De bezorgkosten in Nederland en België bedragen € 7,50  bij bestellingen onder € 100
De bezorging is gratis bij bestellingen met een orderwaarde vanaf € 100 exclusief btw.

Levering niet mogelijk

Indien wij de overeenkomst niet kunnen uitvoeren omdat het bestelde product niet (meer) leverbaar is, zullen wij u hiervan direct op de hoogte stellen en de betaling die reeds is gedaan geheel terugbetalen.

Retourneren

U heeft als consument 14 dagen bedenktijd over uw aankoop via onze webshop. Bent u niet tevreden of is het product incompleet of beschadigd en wilt u het product retour zenden of omruilen? Laat het ons dan weten.

Als u een product wilt retourneren, kunt u dit vooraf bij ons kenbaar te maken door telefonisch contact met ons op te nemen +31 (0)10-4149477 of een email te sturen naar  verkoop@vanderwiel.info

De te retourneren producten compleet met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk, voorzien van adreslabels en in de originele en onbeschadigde verpakking(-en) terugsturen.

Retourzending

1. Wat moet ik doen?

U meldt het defecte of niet complete product aan bij Van der Wiel afdeling verkoop telefoon 010-4149477. Dit kunt u ook doen door middel van een email naar verkoop@vanderwiel.info  

In geval van schade of defecten kan een foto hiervan ons helpen u snel van dienst te zijn.

2. Wat is de volgende stap?

Na ontvangst van uw e-mail nemen wij uw aanvraag of melding in behandeling. Wij streven er naar om uiterlijk de volgende werkdag met u in contact te komen om uw melding op een snelle manier te kunnen afhandelen.

3. Waar moet ik aan denken bij het terugsturen?

Het is heel belangrijk dat u het product compleet, in de onbeschadigde originele verpakking terugstuurt. Het product dient zorgvuldig en degelijk verpakt te zijn voor transport. Tenzij anders overeengekomen, ontvangt u een per email een retourbevestiging.

Producten terugsturen naar:
Van der Wiel kantoorinrichting, Hoogstraat 50, 3011 PS Rotterdam     (tevens ons showroomadres)

Indien niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, vervalt de garantie. Indien het product onzorgvuldig is verpakt kunnen kosten voor herverpakking en reparatie worden doorberekend. Indien het defect of leveringsfout ons aan te reken is (niet compleet artikel of defect bij ontvangst), kunnen de artikelen kosteloos worden teruggestuurd of met onze ons eigen vervoer kosteloos bij u worden opgehaald. In overige gevallen zijn de kosten voor verzending voor uw rekening. U bent dan zelf verantwoordelijk voor eventuele schade of vermissing tijdens transport naar ons magazijn. Dit kan niet worden verhaald op onze transportverzekering.

4. Wat gebeurt er als ik het product heb teruggestuurd?

Afhankelijk van de reden van retournering krijgt u binnen 10 werkdagen (na binnenkomst product) een gehele of gedeeltelijke creditering van de factuur van het product.

Herroepingsrecht voor consumenten

Consumenten hebben het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het Modelformulier_voor_herroeping Thuiswinkel.org, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt hiervoor ook gebruik maken van het Europees modelformulier voor herroeping. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomt te herroepen aan ons heeft meegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Bij eventuele schade of een ongefrankeerde zending, kunnen wij kosten in rekening brengen. Indien er onnodige schade aan het product is ontstaan, dan kunnen wij deze waardevermindering in rekening brengen.

In een beperkt aantal gevallen kunt u als consument, wettelijk bepaald, het herroepingsrecht niet uitoefenen. Daarbij kan worden gedacht aan, indien  er sprake is van meubelen die volgens de door u gewenste specificaties (zoals kleuren, afmetingen, materialen) zijn vervaardigd.

Graag verwijzen wij u naar onze Leveringsvoorwaarden / Algemene voorwaarden.